A diabéteszes gyermeknek ugyanolyan joga van az óvodai ellátáshoz és az iskolai oktatáshoz, mint a nem diabéteszes társainak. A Köznevelési törvény 62. §-a rögzíti, hogy a diabéteszes gyermeket el kell látni az óvodában, iskolában, melyet az intézmény vezetője biztosít.

Baracsi Gabriella illusztrációja az Újratervezés Szurikáta-könyvből

A törvénymódosítás lényege, hogy a szülő írásbeli kérelmére az óvoda vagy iskola intézményvezetőjének kötelessége biztosítani a tizennégy évnél fiatalabb 1-es típusú diabétesszel élő gyermek napközbeni ellátását: a vércukorszint szükség szerinti mérését és az inzulin beadását. Ezekhez az invazív beavatkozásokhoz a szülőknek hozzá kell járulniuk. Az intézmény vezetője a feladat ellátását olyan pedagógus vagy a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy útján biztosítja, aki az Oktatási Hivatal által szervezett, a feladat ellátásához kapcsolódó ismeretekről szóló szakmai továbbképzésén részt vett, és aki a speciális ellátásban való részvételt vállalja.

Diabétesz Tanoda, a pedagógusképzés

A SE Gyermekgyógyászati Klinikák szakemberei és a Szurikáta Alapítvány 2015 óta képezi a gondozókat, dajkákat, védőnőket, óvodapedagógusokat és pedagógusokat, hogy felkészülten tudják fogadni a diabéteszes gyermekeket. A hét éves pedagógusképzés újabb mérföldkőhöz érkezett: 2021-ben bemutatták a Diabétesz Tanoda képzés tananyagát, mellyel a Szurikáta Alapítvány hozzá tud járulni a diabéteszes gyermekek ellátását újonnan vállalók munkájához. A kiadó, Kocsisné Gál Csilla minden olyan intézménybe el szeretné juttatni szülői közvetítéssel a kötetet, ahová diabéteszes gyermek jár. A könyvet a pedagógusok számára igényelhetik a szülők, akik adomány fejében saját példányhoz is hozzájuthatnak.

Kérem a könyvet

Köznevelési törvény 62. §

,,(1 a) A nevelési-oktatási intézmény, többcélú intézmény vezetője a 14 évnél fiatalabb 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló részére abban az időtartamban, amikor az óvoda, az általános iskola, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola, a kollégium, a hat és nyolc évfolyammal működő gimnázium vagy a szakgimnázium ötödik-nyolcadik évfolyamán az intézmény – beleértve az ilyen köznevelési alapfeladatot ellátó többcélú intézményt is – felügyelete alatt áll, az 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló szülőjének, más törvényes képviselőjének kérelmére, a gyermekkori diabétesz gondozásával foglalkozó egészségügyi intézmények szakmai iránymutatása alapján az (1 b)–(1 e) bekezdés szerinti speciális ellátást biztosítja.
(1 b) Az intézmény vezetője a pedagógus vagy érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottja számára az (1 a) bekezdés szerinti esetben és módon előírhatja
a) a vércukorszint szükség szerinti mérését,
b) szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel, más törvényes képviselővel, a megadott kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadását.
(1 c) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1 b) bekezdés szerinti feladat ellátását
a) olyan pedagógus vagy legalább érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy útján biztosítja, aki a hivatal által szervezett, a feladat ellátásához kapcsolódó ismeretekről szóló szakmai továbbképzésén részt vett, és aki a speciális ellátásban való részvételt vállalja, vagy
b) iskolaorvos vagy iskolavédőnő útján biztosítja.
(1 d) A szülő, más törvényes képviselő az (1 a) bekezdés szerinti kérelmét az Eütv. 15. § (5) bekezdésével összhangban megtett formában nyújtja be.
(1 e) Az intézmény vezetője az e § szerinti esetkörben egy esetleges rosszullét esetén az Eütv.-vel összhangban álló speciális ellátási eljárásrendet alakít ki.”

Támogasd a munkánk!

Csatlakozz közösségünkhöz önkéntesként, ha teheted, adománnyal segítsd alapítványunkat, vagy cégeddel vegyél részt egy-egy projektünk megvalósulásában! Nézd meg, mennyi mindent tudunk megvalósítani a támogatásoddal!

Támogatom

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Iratkozz fel hírlevelünkre!
Amire számíthatsz: havi rendszerességgel hírek a legújabb diab eszközökről, szakmai cikkek, információk és beszámolók a Szurikáta-programokról, diétás receptek pontos szénhidrátokkal.
Amire számíthatsz: havi rendszerességgel hírek a legújabb diab eszközökről, szakmai cikkek, információk és beszámolók a Szurikáta-programokról, diétás receptek pontos szénhidrátokkal.
Iratkozz fel hírlevelünkre!