Hogyan  készülj fel diabéteszes gyermekkel az óvoda- vagy iskolakezdésre? Az alábbiakban Kocsisné Gál Csilla, alapítványunk vezetője összefoglalja a köznevelési törvényben foglaltak alapján a diabéteszes gyermekek óvodai, iskolai speciális ellátási előírásait.

1. MELYIK JOGSZABÁLY TARTALMAZZA A DIABÉTESZES GYERMEKEK ÓVODAI, ISKOLAI FOGADÁSÁNAK SZABÁLYAIT?

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. § (1a-1e)-ig, amely előírásokat 2021. szeptember 1-e óta kell kötelezően alkalmazni.

2. MELY INTÉZMÉNYRE VONATKOZIK AZ ELŐÍRÁS?
A törvény felsorolja ezeket az intézményeket:
– óvoda
– általános iskola
– fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola
– kollégium
– hat és nyolc évfolyammal működő gimnázium vagy a szakgimnázium ötödik-nyolcadik évfolyama
– köznevelési alapfeladatot ellátó többcélú intézmény

3. CSAK AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZIK A TÖRVÉNY?
Nem,
– egyházi köznevelési intézményekre is,
– magán köznevelési intézményekre is.

4. MILYEN KORÚ DIABÉTESZES GYERMEKEK ESETÉN KELL ALKALMAZNI AZ ELŐÍRÁST?
– 3-14. év közötti diabéteszes gyerekek esetén.

5. MIKOR KELL BIZTOSÍTANI A DIABÉTESZES GYEREK DIABÉTESZGONDOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉT?
– A nevelési-oktatási intézménybe történő belépéstől a nevelési-oktatási intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő időben,
– továbbá a pedagógiai program részeként kötelező, a nevelési-oktatási intézményen kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt (úszás óra, kirándulás stb.).

6. KINEK A FELADATA AZ INTÉZMÉNYBEN A DIABÉTESZES GYERMEK GONDOZÁSÁNAK MEGSZERVEZÉSE, A DIABÉTESZGONDOZÁS BIZTOSÍTÁSA?
– A nevelési-oktatási intézmény vagy a többcélú intézmény vezetőjének.

7. MILYEN FELADATOK ELLÁTÁSÁT TARTALMAZZA A DIABÉTESZES GYEREKEK ÓVODAI, ISKOLAI SEGÍTÉSE?
– A vércukorszint szükség szerinti mérését,
– szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel, más törvényes képviselővel, a megadott kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadását.

8. KI VÉGEZHETI A DIABÉTESZES GYERMEK DIABÉTESZ GONDOZÁSÁT?
– pedagógus vagy
– az oktató, nevelő munkát közvetlenül segítő, legalább érettségivel rendelkező munkatárs (pedagógiai asszisztens, iskolatitkár stb.)
– az óvoda, iskola védőnője
– az óvoda, iskola orvosa

9. MIK A FELTÉTELEI ANNAK, HOGY EGY PEDAGÓGUS ELLÁTHASSA A DIABÉTESZES GYEREK DIABÉTESZGONDOZÁSÁNAK SEGÍTÉSÉT?
– A pedagógus önként vállalja fel a feladatot, erre őt kötelezni nem lehet,
– vegyen részt az Oktatási Hivatal által tartott képzésen/képzéseken,
– az intézmény vezetője őt bízza meg a feladat ellátásával,
– a diabéteszes gyermek szülei írásbeli kérelemmel igényeljék a segítőt,
– megismerje a gondjaira bízott diabéteszes gyermek gondozási tervét.

10. MI TÖRTÉNIK AKKOR, HA EGYETLEN PEDAGÓGUS SEM VÁLLALJA AZ INTÉZMÉNYBEN A FELADATOT?
Akkor is köteles az intézmény biztosítani a diabéteszes gyermek diabéteszgondozását
– az iskola, óvoda védőnője vagy
– az iskola, óvoda orvosa által.

11. MI LESZ, HA NEM A GYERMEKEM ÓVÓNÉNIJE VAGY OSZTÁLYFŐNÖKE VÁLLALJA A DIABÉTESZGONDOZÁSI FELADATOT?
– Nem csak a gyermeket közvetlenül oktató, nevelő pedagógus láthatja el a diabéteszt, más személy is alkalmas lehet erre.
– A feladat ellátásának mikéntjét majd az intézményen belül egyeztetik egymással az osztályfőnök, az osztálytanítók, tanárok és a diabéteszgondozást segítő személy.

12. MIT TEHETEK, HA A DIABÉTESZGONDOZÓ CSAK A VÉRCUKORMÉRÉST VÁLLALJA, DE AZ INZULINBEADÁST NEM?
– Abban az esetben, ha a szülő kérte, hogy az inzulinbeadást és a vércukormérést is elvégezzék gyermekén, akkor a diabéteszgondozást önként felvállaló pedagógus nem dönthet úgy, hogy csak az egyiket vagy egyiket sem végzi el. Mindkettő része a feladatának.

13. KÖTELES VAGYOK A DIABÉTESZES GYERMEKEM GONDOZÁSÁRA IGÉNYBE VENNI A PEDAGÓGUSI/VÉDŐNŐI/ORVOSI GONDOZÁSI SEGÍTŐT?
Nem,
– a szülő döntése, hogy szeretne-e segítő személyt igénybe venni.
– Nem frissen diagnosztizált, fegyelmezett, megbízható, önmagát teljes mértékben ellátó felsős diák mellé már nagy valószínűséggel nem szükséges segítő.
– Önmagát ellátó, de koránál fogva felnőtt felügyeletét még igénylő vagy nagyobb, de kissé szétszórt, feledékeny gyerek esetén célszerű azt a megoldást választani, hogy a vércukormérésben, inzulinbeadásban nem kéri a szülő a segítséget, csak a gyermek diabéteszgondozási napirendjének betartásában, felügyeletében (pl. beadandó inzulinmennyiség beállítását felügyelni a pumpán vagy penen, hogy valóban annyi egység került-e beállításra, stb.).
– A szülő meg is változtathatja, akár év közben is a döntését, és kérheti a segítséget, illetve dönthet úgy, hogy korábban kérte, de most már nem szeretné a diabéteszgondozó segítségét igénybe venni.
– Egy-egy döntésnél gondoljátok meg alaposan, mit kértek, különösen, ha nemet mondtatok a segítőre, mert nem biztos, hogy egyik napról a másikra hirtelen biztosítani tudja majd az intézmény a képzett segítő pedagógust, kell időt biztosítani az intézménynek is arra, hogy fel tudjon készülni a feladatra, hogy a gondozást önként felvállaló pedagógus pl. a kötelező Oktatási Hivatali képzéseken és vizsgákon részt tudjon venni.

14. NEM SZERETNÉK SEGÍTŐT IGÉNYBE VENNI, DE A GYERMEKEM MÉG NEM TUDJA ELLÁTNI SAJÁT MAGÁT, ILYEN HELYZETBEN MIT TEHETEK?
– A szülő dönthet úgy, hogy ő maga szeretné a gyermeke diabéteszgondozását végezni az óvodában, iskolában.
– Ekkor be kell őt engedni – a vezető és a szülő között történt előzetes megállapodás feltételeit betartva mindkét félnek – az intézménynek az arra a célra kijelölt területére és meghatározott időben, de csak és kizárólag a diabétesszel kapcsolatos feladatok elvégzésére (vércukormérés, inzulinbeadás).
Nem javasoljuk, hogy a szülő ezt a megoldást válassza, mert azon kívül, hogy rendkívül kimerítő lesz hosszútávon a számára, még a gyerek közösségi integrációja ellen is hat, és növeli a betegségtudatát, a „másságát”. Örüljünk neki és fogadjuk el az intézmények által nyújtott segítséget.

15. MIT KELL TENNEM, HA SZERETNÉM, HOGY GYERMEKEM MELLETT IS LEGYEN DIABÉTESZGONDOZÓ SZEMÉLY AZ ÓVODÁBAN, ISKOLÁBAN?
Írásbeli kérelmet kell benyújtani,
– nyilatkozni kell a kérelemben arról, hogy a segítő személy számára engedélyezed-e, hogy gyermeked vércukrát megmérje, és inzulint adjon be számára.
– A vércukormérésre és/vagy inzulinbeadásra vonatkozó írásbeli szülői hozzájárulás nélkül a segítő személy nem adhatja be az inzulint, és nem mérhet hagyományos vércukormérővel vércukorszintet a gyermeknél, csak felügyelheti, ellenőrizheti a gondozási tervnek az érintett gyermek általi betartását.
– Diabéteszgondozást segítő személy iránti kérelem mintát itt tudsz letölteni:

Diabsegítő kérvény

– A kérelmet a gyermeked diabétesz diagnózisát követően minél hamarabb, beiratkozásnál vagy közvetlenül az óvoda-, iskolakezdés előtt (augusztus 21. és szeptember 1-e között) juttasd el az intézmény vezetőjéhez, és tájékozódj, van-e már erre a feladatra kijelölt személy az intézményben.
– Kezdeményezz közös találkozót a diabéteszgondozó személy és a gyermeked osztályfőnökének/óvodapedagógusainak részvételével még a gyermeked diagnózis utáni visszatérése vagy a tanév megkezdése előtti időszakában

16. MIT VIGYEK MAGAMMAL A GONDOZÓVAL ÉS A PEDAGÓGUSOKKAL TÖRTÉNŐ MEGBESZÉLÉSRE?

– A gyermek diabéteszgondozási napirendjét több példányban is,
– a gondozási terv legyen rendszerezett, könnyen átlátható, lényegre törő, egy A/4 lap két oldala elegendő szokott lenni.
– Ha bizonytalan vagy a gondozási tervben, konzultálj a kezelőorvosoddal.
– Az óvodában, iskolában töltött időre vonatkozó minta napirendet – amit alakíts mindig a gyermeked személyes gondozása szerint – innen tudsz letölteni:

Minta gondozási terv

– Kérd tőlünk és vidd magaddal a pedagógusod számára ingyenesen biztosított szakkönyvet, a Horváth-Kocsisné-Dr. Luczay-Dr. Tóth-Heyn-Zeher Diabéteszes gyermek az óvodában, iskolában c. kötetet. Itt tudod a könyvet igényelni:

Igénylem a könyvet!

– Vidd magaddal a diabéteszgondozás eszközeit, a hipos csomagot és a gyermekedet is.
– A megbeszélést ne tervezd 1 óránál hosszabbra, és ne akarj minden tudnivalót átadni egyetlen alkalommal, ezért az első találkozón a gyakorlati dolgokra és a gondozás leglényegesebb elemeire koncentrálj.
– Az óvodai, iskolai kapcsolattartás miatt, térjetek ki a mobiltelefon használatának szabályaira.
– Iskolás gyermek és szenzorhasználat esetén tájékozódjatok az iskolai mobiltelefonokkal kapcsolatos előírásokról, magyarázzátok el, hogy a telefonkészülék a (vér)cukormérő eszköz kijelzője, kérvényezzétek hivatalosan az eszköz használatának lehetőségét a tanítási időben, ehhez minta nyomtatványt itt tudtok letölteni:

Mobil engedélyezése

– Ajánljátok fel a Szurikáta Diabétesz Tanoda 5 órás, ingyenes pedagógusoktatásán való részvétel lehetőségét, és a jelentkezési lehetőség linkjét osszátok meg a pedagógusotokkal. A képzésen nem csak a segítő vehet részt, aki a gyermeked diabétesz-gondozója lesz, hanem más pedagógusai, pl. osztályfőnöke, testnevelő tanára. Itt tud jelentkezni a képzésünkre a pedagógusotok:

DiabTanoda jelentkezés

– A találkozó végén beszéljétek meg a következő lépést: hogyan történjék majd az óvodai beszoktatás vagy iskolai első pár nap.

+1 AJÁNDÉK ÓRAREND A VIDÁM TANÉVKEZDÉSHEZ
– Töltsd le a szurikátás órarendet, hogy vidáman induljon a tanév! Letöltöm innen:

letöltöm az órarendet

A cikk bármely részének felhasználásához forrásmegjelöléssel, kérje a Szurikáta Alapítvány hozzájárulását.

Kocsisné Gál Csilla

A Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért alapítója, vezetője. Olvassátok el a vele készült interjút, és ismerkedjetek meg jobban az általa életre hívott alapítvány tevékenységével itt.

Támogasd a munkánk!

Csatlakozz közösségünkhöz önkéntesként, ha teheted, adománnyal segítsd alapítványunkat, vagy cégeddel vegyél részt egy-egy projektünk megvalósulásában! Nézd meg, mennyi mindent tudunk megvalósítani a támogatásoddal!

Támogatom

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Iratkozz fel hírlevelünkre!
Amire számíthatsz: havi rendszerességgel hírek a legújabb diab eszközökről, szakmai cikkek, információk és beszámolók a Szurikáta-programokról, diétás receptek pontos szénhidrátokkal.
Amire számíthatsz: havi rendszerességgel hírek a legújabb diab eszközökről, szakmai cikkek, információk és beszámolók a Szurikáta-programokról, diétás receptek pontos szénhidrátokkal.
Iratkozz fel hírlevelünkre!